HubMembers

The Hub és una comunitat cultural i lingüística! Per ser HubMember (hubber), només cal entrar les dades perquè poguem mantenir el contacte i enviar informació sobre tot el que fem. Els nostres socis, es poden reunir periòdicament als HubChats per practicar idiomes, i fer HubCourses i HubSessions per compartir les seves inquietuds i els seus interessos.

Tot això es fa en una xarxa de centres locals molt propers i de la màxima confiança, els HubCentres.

Els HubChats són exclusives per als socis de The Hub. Tenim diferents paquets per a HubChatters.

Vols ser hubber? No costa res, Join The Hub!